Powerful Presentation

Home Resources Powerful Presentation

Kỹ Năng Trình Bày Proposal – Kỳ I

Kỳ I - Tổng Quan Về Proposal   Ý tưởng hay là điều quan trọng nhưng bán được ý tưởng đó lại là một câu chuyện...

MOST COMMENTED

video

Sensation – Amazing Journey

What began in 2000 as a one-off event in the Amsterdam ArenA, is now a truly international phenomenon. Up till now, Sensation has toured...